Bilimsel Program

30 Kasım 2017, Perşembe

Kardiyotoksisite Nedenleri, Görülme Sıklığı ve Tanısı
07:30-08:30
Kayıt - Çay & Kahve İkramı
08:30-08:35
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
08:35-08:40
Trakya Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun mesajı
I. Oturum
Kardiyotoksisitenin Sebepleri ve Tanımı

Moderatörler:
Fatih Özçelik, Ahmet Tezel, Cem Uzal, Sernaz Uzunoğlu
08:40-09:00
Hematopatolojiler ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Hematopatolojiler, tedavi aşamaları ve kardiyotoksisite.
Ahmet Muzaffer Demir (Hematoloji)
09:00-09:20
İmmunoterapilerin kardiyotoksisitesi.
Öğrenim hedefi: İmmunoterapiler, tedavi aşamaları ve kardiyotoksisite.
İrfan Çiçin (Tıbbi Onkoloji)
09:20-09:40
Radyokemoterapilerin kardiyotoksisitesi.
Öğrenim hedefi: Radyoterapi aşamaları ve kardiyotoksisite.
Mert Saynak (Radyasyon Onkolojisi)
09:40-10:00
Kanser tedavisinin kardiyak yan etkileri (KardiyoOnkoloji).
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisite nedir? Neden KardiyoOnkoloji? Kanser tedavisi ile ortaya çıkabilen kardiyak yan etkiler nelerdir?
Cafer Zorkun (Kardiyoloji)
10:00-10:15
Ara
II. Oturum
Kardiyotoksisite Epidemiyolojisi ve Tanı Yöntemleri

Moderatörler:
Kenan Yalta, Esra Kaytan, İrfan Çiçin, Muzaffer Eskiocak
10:15-10:30
Epidemiyolojik açıdan kardiyotoksisite (Kanser ve kalp hastalıkları insidensi).
Öğrenim hedefi: Bir halk sağlığı problemi olarak kardiyotoksisite ve görülme sıklığı.
Faruk Yorulmaz (Halk Sağlığı)
10:30-10:45
Kardiyotoksisite tanısında EKG
Öğrenim hedefi: Temel ekg bilgileri, QT, QTc, QTf mesafesinin değerlendirilmesi.
Servet Altay (Kardiyoloji)
10:45-11:15
Kardiyotoksisite tanısında 2D ve 3D ekokardiyografi.
Öğrenim hedefi: 2D, Strain ve 3D ekokardiyografinin tanı değeri.
Omaç Tüfekçioğlu (Kardiyoloji)
11:15-11:30
Ara
III. Oturum
Kardiyotoksisite Tanı Yöntemleri

Moderatörler:
Fatih Özçelik, Nermin Tunçbilek, Zafer Koçak, Hakan Gürkan
11:30-11:45
Kardiyotoksisite tanısında kullanılan biyobelirteçler.
Öğrenim hedefi: Tanıda ve tedavi takibinde kullanılan biyobelirteçlerin niteliği ve etkinliği
Sevgi Eskiocak (Biyokimya)
11:45-12:00
Kardiyotoksisite tanısında BT & MRI.
Öğrenim hedefi: Tanıda kullanılan BT ve MRI yöntemlerinin esasları ve püf noktaları. Kime, hangi test, ne zaman uygulanmalı?
Erdem Yılmaz (Radyoloji)
12:00-12:15
Kardiyotoksisite tanısında nükleer tıp (SPECT, PET-CT, PET-MRI).
Öğrenim hedefi: Tanıda kullanılan nükleer görüntüleme yöntemlerinin esasları ve püf noktaları. Kime, hangi test, ne zaman uygulanmalı?
Gülay Durmuş Altun (Nükleer Tıp)
12:15-12:30
Kardiyotoksisitede genetik faktörlerin rolü var mı?
Öğrenim hedefi: Genetik testler kardiyotoksisitede öngördürücü olabilir mi?
Selma Demir (Genetik)
12:30-13:30
Öğle Yemeği
IV. Oturum
Kardiyotoksisiteye Multidisipliner Yaklaşım I

Moderatörler:
Yener Yörük, Faruk Yorulmaz, Yüksel Aksoy, Vuslat Çaloğlu
13:30-13:45
Gıda nedir? Gıda teknolojisinde işleme teknikleri ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Besinler, üretim aşamaları, katkı maddeleri, saklama koşulları ve kardiyotoksisite.
Birol Saygı (Gıda Mühendisliği)
13:45-14:00
Çevre, tetkikler (uygulayan-uygulanan), deterjan, ev-iş ortamı ve kardiyotoksisite
Öğrenim hedefi: Çevre sağlığı, medikal tanı yöntemleri, kullandığımız deterjanlar ve iş ortamı ile kardiyotoksisite ilişkisi yeterince biliniyor mu?
Burcu Tokuç (Halk Sağlığı)
14:00-14:15
Ameliyathane çalışanları ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Ameliyathalelerde çalışanlar nasıl bir risk altında. Bu risk önlenebilir mi? Yeterince biliniyor mu? Nelere dikkat etmeli?
Sevtap Hekimoğlu Şahin (Anesteziyoloji ve Reanimasyon)
14:15-14:30
Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi malzemeler ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Diş hekimliğinde kullanılan malzemelerin kardiyak yan etkileri var mı? Önlemek mümkün mü? Eski dolgular değiştirilmeli mi?
Ali Kemal Özdemir (Diş Hekimliği)
14:30-14:45
Ara
V. Oturum
Kardiyotoksisiteye Multidisipliner Yaklaşım II

Moderatörler:
Ertan Yetkin, Gülay Durmuş Altun, Altemur Karamustafaoğlu, Volkan Yüksel
14:45-15:00
Kalp dışı toraks cerrahisinin kardiyak etkileri.
Öğrenim hedefi: Göğüs cerrahisinde kullanılan yöntemlerin kardiyak yan etkileri.
Yener Yörük (Göğüs Cerrahisi)
15:00-15:15
TBA
Öğrenim hedefi: TBA
TBA
15:15-15:30
Radyonüklid tedavi yöntemleri ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Tedavi amacıyla kullanılan radyonüklid yöntemlerin neden olduğu kardiyotoksisite. Ne zaman ortaya çıkıyor? Nasıl korunmalı?
Funda Üstün (Nükleer Tıp)
15:30-15:45
Kanser tedavisi, kardiyotoksisite ve pulmoner hipertansiyon.
Öğrenim hedefi: Kanser kemo / radyo / immunoterapisinin neden olduğu kardiyotoksisite ve pulmoner hipertansiyon. Yeterince biliniyor mu? Tanı olanakları nelerdir? Önlenebilir mi? Tedavisi mümkün mü? Nelere dikkat etmeli?
Cafer Zorkun (Kardiyoloji)
15:45-16:00
Ara
VI. Oturum
Kardiyotoksisiteye Multidisipliner Yaklaşım III

Moderatörler:
Yekta Gürlertop, İzzet Tandoğan, Birol Saygı, Özgür Gündüz
16:00-16:15
Kardiyotoksisite mekanizmaları.
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisitenin Kimyasal ve Moleküler Mekanizmaları
Ahmet Aydın (Toksikoloji)
16:15-16:30
Advers ilaç reaksiyonu sonucu oluşan kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisiteye yol açan ilaçlar ve ilaç etkileşimleri, reçetede ilaç etkileşimlerinin analizi.
Hande Sipahi (Toksikoloji)
16:30-16:45
Akut ve kronik alkol tüketiminde kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Akut ve kronik alkol alımının kardiyak yan etkileri nelerdir?
Bensu Karahalil (Toksikoloji)
16:45-17:00
Akılcı ilaç kullanımı
Selin Doğan (Farmasötik Kimya)

1 Aralık 2017, Cuma

Kardiyotoksisiteden Korunma ve Tedavi
VII. Oturum
Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Pulmoner Hipertansiyon, Aritmiler

Moderatörler:
Fatih Özçelik, Okan Onur Turgut, Zerrin Yiğit
08:30-08:50
Klinikte kardiyotoksisite tanısı ve kalp yetersizliği tedavisi.
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisite nedenli kalp yetersizliği tanısı konan hastada uygulanacak tedavi yöntemleri.
Zerrin Yiğit (Kardiyoloji)
08:50-09:10
Kardiyotoksisite nedenli sistemik arteriyel hipertansiyon ve pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi.
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisite varlığında ortaya çıkan sistemik hipertansiyon ve pulmoner hipertansiyon tedavileri farklı mı? Nelere dikkat etmek gerekli?
Ertan Yetkin (Kardiyoloji)
09:10-09:30
Kardiyotoksisite nedenli aritmilerin tedavisi (PM, ICD, CRT).
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisite varlığında ortaya çıkan aritmiler ve ileri kalp yetersizliklerinde kime, ne zaman, hangi cihaz tedavisi gerekli?
Hasan Turhan (Kardiyoloji)
09:30-09:45
Ara
VIII. Oturum
Koroner Arter Hastalığı & Kalp Kapak Hastalıkları

Moderatörler:
Kenan Yalta, Suat Canbaz, Murat Çaloğlu, Emre Doğan
09:45-10:00
Kanser tanısı alan hastalarda perkütan koroner girişimler.
Öğrenim hedefi: Kanser hastalarında uygulanacak perkütan koroner girişimlerin özellikleri nelerdir. Kime? Ne zaman? Hangi stent?
Yekta Gürlertop (Kardiyoloji)
10:00-10:15
Kanser tanısı alan hastalarda kalp kapak hastalıklarının perkütan tedavisi.
Öğrenim hedefi: Kanser tanısı alan hastalarda var olan ya da kemo / radyoterapi sonucu ortaya çıkan kapak patolojilerinde uygulanabilecek perkütan kapak girişimleri (TAVI, mitraklip, balon valvüloplasti vb.) nelerdir? Hasta seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?
Yüksel Aksoy (Kardiyoloji)
10:15-10:30
Kardiyotoksisite varlığında antikoagülasyon.
Öğrenim hedefi: Antikoagülasyon gerekli olan hastalarda kardiyotoksisite varlığı tedavi stratejimizi değiştirir mi? Kime ? Ne zaman? Hangi ilaç? Hangi doz?
Servet Altay (Kardiyoloji)
10:30-10:45
Kanser tanısı alan hastalarda kardiyovasküler cerrahi.
Öğrenim hedefi: Eş zamanlı ya da öncelikli cerrahide yapılacaklar nelerdir? Kararı etkileyen faktörler nelerdir? Palyatif kardiyovasküler cerrahinin yeri nedir?
Volkan Yüksel (Kalp ve Damar Cerrahisi)
10:45-11:00
Ara
IX. Oturum
Eş Zamanlı Tedaviler ve korunma yöntemleri

Moderatörler:
Meryem Aktoz, Bülent Erdoğan, Ruşen Coşar, Servet Altay
11:00-11:15
PM, ICD, CRT implante edilen ve kanser tanısı alan hastalarda radyo/kemoterapi.
Öğrenim hedefi: PM, ICD ve CRT implante edilen hastalarda RT hazırlığı, RT esnasında yapılması gerekenler nelerdir?
Fatih Mehmet Uçar (Kardiyoloji)
11:15-11:30
RT & KT & IT alan hastalarda acil non-koroner kardiyak müdahaleler.
Öğrenim hedefi: Kardiyoversiyon, TEE, transvenöz PM, perikardiyosentez, perikardiyal pencere. Kime? Hangi koşullarda? Nasıl?
Mustafa Yılmaztepe (Kardiyoloji)
11:30-11:45
Radyasyondan korunma yöntemleri.
Öğrenim hedefi: Tedavi esnasında ya da günlük yaşamda radyasyondan korunma yöntemleri nelerdir?
Şule Parlar (Radyasyon Onkolojisi)
11:45-12:00
Kardiyotoksisite sonrası kardiyopulmoner rehabilitasyon.
Öğrenim hedefi: Kanser ve kalp hastalarında normal yaşama dönüş. Fonksiyonel kapasite değerlendirmeleri ne zaman ve nasıl yapılmalı? Uygulanacak egzersiz ve rehabilitasyon programları nasıl düzenlenmeli?
Derya Demirbağ Kabayel (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)
12:00-13:30
Öğle Yemeği
X. Oturum
Kardiyotoksisite, Adli Tıp ve Sağlık Ekonomisi

Moderatörler:
Ertan Yetkin, Abdullah Taş, Burcu Tokuç, Ertuğrul Tanrıkulu
13:30-13:50
Adli açıdan kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Her kemoterapi süreci bir kalp yetersizliği adayı ortaya çıkardığına göre malpraktisten söz edilebilir mi? Bu yan etkiler önlenebilir mi? Önlenemeyen yan etkileri olan tedavilerde ne yapılmalı? Gerekli ilaçlar ve tedavi yöntemleri sosyal güvenlik kurumu kapsamında mı? Kurum tarafından bedeli karşılanmayan önleyici tedavilerde sorumluluk kimin? Kanun koyucuya düşen görevler nelerdir? Tedavi etmekten başka bir amacı olmayan hekim potansiyel tehlikelerden nasıl korunabilir? Gerekli düzenlemeler nelerdir?
Gürcan Altun (Adli Tıp)
13:50-14:10
Kardiyotoksisitenin sağlık ekonomisine etkileri: SGK bakış açısı.
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisite tedavisinde kullanılan ilaçlara ulaşabilme olanak ve oranları nelerdir? Bu alanda kullanılan ancak ülkemizde olmayan ilaçlara ulaşma koşulları nelerdir? Koruyucu hekimlik mi? Gittikçe artan tedavi maliyetleri mi?
Tuncay Alkan (Sosyal Güvenlik Kurumu)
14:10-14:30
Kardiyotoksisitenin sağlık ekonomisine etkileri: özel sağlık sigortaları bakış açısı.
Öğrenim hedefi: Özel sağlık sigortası gerekli mi? Kime ne zaman yapılabilir? Tamamlayıcı sağlık sigortasının koşulları ve gerekli olduğu durumlar nelerdir?
Nadya Güher (Özel Sağlık Sigortaları Birliği)
14:30-14:45
Ara
XI. Oturum
Aile Hekimliği, Acil Servis, Diyaliz Üniteleri ve Yoğun Bakımda Kardiyotoksisite

Moderatörler:
Ayşe Çaylan, Volkan İnal, Burak Sayhan, Sevtap Hekimoğlu Şahin

14:45-15:00
Çocukluk çağı kanserlerinin takip süreci ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Çocukluk çağı kanserlerinin seyrinde karşılaşılabilecek kardiyak sorunlar nelerdir? Hangi hastayı, nerede nasıl takip etmeli? Erişkin yaş grubuna geçiş döneminde ve disiplinler arası ortak takip özellikleri?
Tuba Eren (Pediatrik Onkoloji)
15:00-15:15
Aile hekimliği ve kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Birinci basamak hekimlikte kardiyotoksisite. Nelere dikkat edilmeli? Hastalar ne sıklıkta izlenmeli? Neler yapılmalı?
Önder Sezer (Aile Hekimliği)
15:15-15:30
Acil servis, yoğun bakımlar ve diyaliz ünitelerinde kardiyotoksisite.
Öğrenim hedefi: Kardiyotoksisite tespit edilen hastaların öncelikleri var mı? Hangi alanda (kırmızı, sarı, yeşil) izlemeli? Hangi yoğun bakım? Kim takip edecek? Uygulanacak diyaliz özellikleri farklı mı?
Ömer Salt (Acil Tıp)
15:30-15:45
Kardiyotoksisite tanısı konan erişkin hastaların uzun dönem takibi.
Öğrenim hedefi: Hangi hastayı, kim, ne zaman, nasıl takip edecek?
Muhammet Gürdoğan
15:45-16:00
Özet, genel değerlendirme ve kapanış.
Cafer ZorkunKoşulsuz Bilimsel Katkılarıyla
Bu içerik 24.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1198 kez okundu.