Davet

Değerli Meslektaşım,

Tıbbın her disiplininde uygulanan modern tanı yöntemleri ve tedavide kullanılan ilaçların en önemli yan etkilerinden biri de kardiyotoksisitedir. Özellikle onkolojide kullanılan modern tedavi yöntemleri kanser kaynaklı ölüm oranlarını büyük ölçüde azaltarak beklenen yaşam sürelerini önemli ölçüde arttırmıştır.

Ayrıca hemen her yerde uygulanabilen radyoterapi, kemoterapi ve immunoterapiye bağlı olarak akut, erken ya da geç dönemde ortaya çıkan yan etkiler mortalitede önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Kardiyotoksisite, bu tedavilerden sonra görülen en önemli yan etkilerden biridir. Diğer disiplinlere ait yeni tedavi yöntemleri de kardiyotoksisite etyolojisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Tanısı ayrı bir algoritma, detaylı klinik bilgi, modern laboratuvar yöntemleri, görüntüleme desteği ve sık aralıklarla değerlendirme gerektiren kardiyotoksisitenin engellenmesi veya tedavisi için multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Türk Kardiyoloji Derneği himayesinde; Türk Hematoloji Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Avrasya Aile Hekimliği Derneği ve Vasküler & Moleküler Kardiyoloji Derneği'nin işbirliği ve bilimsel katkıları, Trakya Üniversitesi Vakfı'nın mali desteği ile 30 Kasım - 1 Aralık 2017 günlerinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Balkan KardiyoOnkoloji Günleri Kardiyotoksisite Toplantısı, ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen ilk ve tek multidisipliner toplantıdır.

Toplantı konu ile ilgilenen ve dileyen tüm hekimlere açıktır.

Kardiyotoksisite toplantısında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,


Doç. Dr. Cafer Zorkun

Düzenleme Kurulu Başkanı

Bu içerik 20.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 636 kez okundu.