Kayıt

Kayıt Tipi
Tutar
Öğretim Üyesi ve Uzman
120 TL
Uzmanlık, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencisi
80 TL
Sektör Temsilcisi

Tıp - Eczacılık - Diş Hekimliği - Sağlık Bilimleri Öğrencileri - Hemşire - Tıbbi Teknisyen
150 TL

60 TL

 

30 Kasım - 1 Aralık 2017 tarihinde düzenlenecek Türk Kardiyoloji Derneği Balkan KardiyoOnkoloji Günleri, Kardiyotoksisite Toplantısı sağlık profesyonelleri için düzenlenmiştir. Toplantı halka açık değildir.

 

Kayıt Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

 

Belirtilen kayıt ücretlerine K.D.V. dahil değildir. Kayıt, stand, workshop, mini kurs / sempozyum ve uzman görüşü alma gibi etkinlikler için gerekli olan sponsorluk ücretleri ve olası bağışlar sadece Trakya Üniversitesi Vakfı'nın Türkiye İş Bankası Balkan Yerleşkesi Şubesi'ndeki TR190006400000113010012099 numaralı hesabına yatırılmalı, dekonta Türk Kardiyoloji Derneği Balkan KardiyoOnkoloji Günleri, Kardiyotoksisite Toplantısı ibaresi eklenmelidir.

 

Bu içerik 14.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 626 kez okundu.